Tegelhuset

Tegelhusets historia

Tegelhuset, även känt som Wincklerska slöjdskolan, är en historisk skolbyggnad i Turinge, belägen i Nykvarns kommun. Byggnaden har en intressant historia och har genomgått flera förändringar genom åren.

Skolans uppförande möjliggjordes genom medel som donerades av brukspatronen Johan Mikael Winckler (1779-1836) och på mark som skänktes av kaptenen Johan Reinhold Elgenstierna. Från och med 1844 användes lokalerna för slöjd- och hantverksundervisning, initialt endast för manliga elever men från 1846 även för flickor. Denna slöjdskoleverksamhet fortsatte fram till 1950-talet då den flyttades till modernare lokaler på en annan plats i kommunen.

Efter att skolans verksamhet flyttats övertogs byggnaden av ett plastindustriföretag som använde den fram till 1991. Sedan dess har Tegelhuset fått nytt liv och är nu ett fint ”hem” för Mångfaldens Hus.

Det gamla skolhuset är en tvåvåningsbyggnad uppförd i vackert rött tegel. En omfattande renovering genomfördes med varsam hand under 1992. I Nykvarns kommuns bevarandeplan har huset klassificerats som ”värdefull”, vilket är den näst högsta klassningen. Särskilt betonas vikten av att bevara den ålderdomliga och kulturhistoriskt intressanta exteriören, vilket gör byggnaden till en viktig del av det lokala kulturarvet.